Bora zbardh Korçën ,Qafën e Llogorasë dhe Kukësin (FOTO)

Dëbora në qafën e Llogorasë

1 / 20

Dëbora në qafën e Llogorasë

2 / 20

Dëbora në qafën e Llogorasë

3 / 20

Dëbora në qafën e Llogorasë

4 / 20

Dëbora në qafën e Llogorasë

5 / 20

Dëbora në qafën e Llogorasë

6 / 20

Dëbora në qafën e Llogorasë

7 / 20

Dëbora në qafën e Llogorasë

8 / 20

Dëbora në qytetin e Korçës

9 / 20

Dëbora në qytetin e Korçës

10 / 20

Dëbora në qytetin e Korçës

11 / 20

Dëbora në qytetin e Korçës

12 / 20

Dëbora në qytetin e Korçës

13 / 20

Dëbora në qytetin e Kukësit

14 / 20

Dëbora në qytetin e Kukësit

15 / 20

Dëbora në qytetin e Kukësit

16 / 20

Dëbora në qytetin e Kukësit

17 / 20

Dëbora në qytetin e Kukësit

18 / 20

Dëbora në qytetin e Kukësit

19 / 20

Dëbora në qytetin e Kukësit

20 / 20