Investimi i rëndësishëm për Njësinë 11 në Tiranë, shtrohet rruga “Egnatia"

Punime në rrugën Egnatia në Njësinë 11

1 / 5

Punime në rrugën Egnatia në Njësinë 11

2 / 5

Punime në rrugën Egnatia në Njësinë 11

3 / 5

Punime në rrugën Egnatia në Njësinë 11

4 / 5

Punime në rrugën Egnatia në Njësinë 11

5 / 5