Veprat e panjohura të Sadik Kacelit (FOTO)

Librat e vjetër të sjella nga Franca në bibliotekën e Kacelit

1 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

2 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

3 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

4 / 17

Bruon Kaceli

5 / 17

Skulpturë “Autoportret” i Sadik Kacelit

6 / 17

Sadik Kaceli

7 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

8 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

9 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

10 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

11 / 17

Librat e vjetër të sjella nga Franca në bibliotekën e Kacelit

12 / 17

Skulpturë “Autoportret” i Sadik Kacelit

13 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

14 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

15 / 17

Librat e vjetër të sjella nga Franca në bibliotekën e Kacelit

16 / 17

Vepër e Sadik Kacelit

17 / 17