1 / 12
Postimi i fotos me Arben Xibrin nga Basha në 2012
2 / 12
Basha gjatë një takimi me Arben Xibrin
3 / 12
Basha gjatë një takimi me Arben Xibrin
4 / 12
Arben Xibri
5 / 12
Kamioni dhe droga e kapur në 2016 në portin e Durrësit
6 / 12
Droga e kapur në 2016 në portin e Durrësit
7 / 12
Kamioni ku po transportohej droga në 2016
8 / 12
Droga e fshehur në kamion
9 / 12
Droga e fshehur në kamion
10 / 12
Droga e fshehur në kamion
11 / 12
Skaneri që ju bë kamionit
12 / 12
Droga e kapur në 2016 në portin e Durrësit