1 / 9
Disa prej makinave të djegura në Vlorë
2 / 9
Një nga makinat e djegura në Vlorë
3 / 9
Një nga makinat e djegura në Vlorë
4 / 9
Një nga makinat e djegura në Vlorë
5 / 9
Një nga makinat e djegura në Vlorë
6 / 9
Vendi ku ishin të parkuara makinat në Vlorë
7 / 9
Disa prej makinave të djegura në Vlorë
8 / 9
Një nga makinat e djegura në Vlorë
9 / 9
Gentian Sherifaj një prej personave që ju dogj makina