1 / 11
Paratë që iu sekuestruan të arrestuarve në Shkodër
2 / 11
Paratë që iu sekuestruan të arrestuarve në Shkodër
3 / 11
Makinat që iu sekuestruan të arrestuarve në Shkodër
4 / 11
Aksioni i policisë në Shkodër
5 / 11
Makinat që iu sekuestruan të arrestuarve në Shkodër
6 / 11
Aksioni i policisë në Shkodër
7 / 11
Makinat që iu sekuestruan të arrestuarve në Shkodër
8 / 11
Aksioni i policisë në Shkodër
9 / 11
Aksioni i policisë në Shkodër
10 / 11
Aksioni i policisë në Shkodër
11 / 11
Aksioni i policisë në Shkodër