Festimet e Ditës së Verës në Tiranë (FOTO)

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

1 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

2 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

3 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

4 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

5 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

6 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

7 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

8 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

9 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

10 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

11 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

12 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

13 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

14 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

15 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

16 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

17 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

18 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

19 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

20 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

21 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

22 / 29

Kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj

23 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

24 / 29

Qytetarët festojnë Ditën e Verës në Tiranë

25 / 29

Zbukurimet për ditën e Verës në Tiranë

26 / 29

Zbukurimet për ditën e Verës në Tiranë

27 / 29

Zbukurimet për ditën e Verës në Tiranë

28 / 29

Zbukurimet për ditën e Verës në Tiranë

29 / 29