U arrestua për vrasjen e Jurgen Kurtit, killeri 22 vjeçar jetë luksi mes jahteve e super makinave (FOTO)

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

1 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

2 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

3 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

4 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

5 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

6 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

7 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

8 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

9 / 24

Makian të postuara në rrjete sociale nga Olsi Qalliaj

10 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit ( djathtas )

11 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

12 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

13 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

14 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

15 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

16 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

17 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

18 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

19 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

20 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

21 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

22 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

23 / 24

Olsi Qalliaj, i dyshuar si pjesmarrës në vrasjen e Jurgen Kurtit

24 / 24