Tanke, raketa e ushtarë, Rusia tregon 'muskujt' për Ditën e Fitores

Foto nga parada

1 / 22

Foto nga parada

2 / 22

Presidenti Putin

3 / 22

Foto nga parada

4 / 22

Foto nga parada

5 / 22

Foto nga parada

6 / 22

Foto nga parada

7 / 22

Foto nga parada

8 / 22

Foto nga parada

9 / 22

Foto nga parada

10 / 22

Foto nga parada

11 / 22

Foto nga parada

12 / 22

Foto nga parada

13 / 22

Foto nga parada

14 / 22

Foto nga parada

15 / 22

Presidenti Putin

16 / 22

Foto nga parada

17 / 22

Foto nga parada

18 / 22

Foto nga parada

19 / 22

Foto nga parada

20 / 22

Foto nga parada

21 / 22

Foto nga parada

22 / 22