Bashkia e Tiranës pastron mbetjet e hedhura në lumin e Tiranës

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4