Ushtria në mbrojtje të bllokut të ambasadave

Ushtar nëpër godina zyrtare

1 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

2 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

3 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

4 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

5 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

6 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

7 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

8 / 9

Ushtar nëpër godina zyrtare

9 / 9