17 vepra pikture të Leonardo Da Vinci-t ekspozohen në Tiranë

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

1 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

2 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

3 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

4 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

5 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

6 / 14

Vepra imitime të Leonardo Da Vinci

7 / 14
8 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

9 / 14
10 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

11 / 14
12 / 14
13 / 14

Një nga veprat imitime të Leonardo Da Vinci

14 / 14