1 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
2 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
3 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
4 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
5 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
6 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
7 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
8 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
9 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
10 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
11 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël
12 / 12
Gjendja në liqenin e Prespës së Vogël