Nënshkruhet marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë për autostradën dhe hekurudhën

Foto nga marrëveshja

1 / 4

Foto nga marrëveshja

2 / 4

Foto nga marrëveshja

3 / 4

Foto nga marrëveshja

4 / 4