1 / 7
FOTO nga aksioni i IKMT në Sarandë
2 / 7
FOTO nga aksioni i IKMT në Sarandë
3 / 7
FOTO nga aksioni i IKMT në Sarandë
4 / 7
FOTO nga aksioni i IKMT në Sarandë
5 / 7
FOTO nga aksioni i IKMT në Sarandë
6 / 7
FOTO nga aksioni i IKMT në Sarandë
7 / 7
Planimetria