2 vëllezër ekzekutohen në pritë me armë zjarri (FOTO)

Foto nga vendi i ngjarjes

1 / 17

Foto nga vendi i ngjarjes

2 / 17

Foto nga vendi i ngjarjes

3 / 17

Foto nga vendi i ngjarjes

4 / 17

Makina e viktimave

5 / 17

Makina e viktimave

6 / 17

Makina e viktimave ku duken plumbat

7 / 17

Makina e viktimave ku duken plumbat

8 / 17

Makina e viktimave ku duken plumbat

9 / 17

Dy viktima Besmir dhe Viktor Haxhiaj

10 / 17

Viktor Haxhiaj

11 / 17

Besmir Haxhiaj

12 / 17

Besmir Haxhiaj

13 / 17

Foto nga vendi i ngjarjes

14 / 17

Foto nga vendi i ngjarjes

15 / 17

Foto nga vendi i ngjarjes

16 / 17

Foto nga vendi i ngjarjes

17 / 17