Report Tv në lumin e Tiranës së kthyer në 'bombë ekologjike'/ Mbetjet urbane i 'marrin frymën' natyrës

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

1 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

2 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

3 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

4 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

5 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

6 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

7 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

8 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

9 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

10 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

11 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

12 / 31

Gazetari i Report TV Arsen Rusta te mbetjet e Lumit të Tiranës

13 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

14 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

15 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

16 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

17 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

18 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

19 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

20 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

21 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

22 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

23 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

24 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

25 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

26 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

27 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

28 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

29 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

30 / 31

Gjendja në lumin e Tiranës nga mbetjet

31 / 31