Tjetër 'bombë' ekologjike, shiringat e inertet pushtojnë Erzenin! (Vëzhgimi i Report TV)

Mbetjet spitalore te shtrati i lumit Erzen

1 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

2 / 15

Mbetjet spitalore te shtrati i lumit Erzen

3 / 15

Lumi Erzen

4 / 15

Mbetjet spitalore te shtrati i lumit Erzen

5 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

6 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

7 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

8 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

9 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

10 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

11 / 15

Lumi Erzen

12 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

13 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

14 / 15

Mbetjet te lumi Erzen

15 / 15