Mbetjet urbane e Tiranës në lumin Lanë

Mbetjet në lumin Lanë

1 / 14

Mbetjet

2 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

3 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

4 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

5 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

6 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

7 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

8 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

9 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

10 / 14

Mbetjet në lumin Lanë

11 / 14

Mbetjet

12 / 14

Mbetjet

13 / 14

Mbetjet

14 / 14