Rrëfimi i të dënuarit me vdekje me plumb në trup që theu burgun para ekzekutimit: Luftova në malet e Mirditës kundër komunistëve

Zef Pren Ndoci

1 / 8

Zef Pren Ndoci

2 / 8

Zef Pren Ndoci

3 / 8

Zef Pren Ndoci

4 / 8

Zef Pren Ndoci

5 / 8

Zef Pren Ndoci

6 / 8

Bardhok Biba

7 / 8

Gjon Markagjoni

8 / 8