1 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
2 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
3 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
4 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
5 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
6 / 18
Alba Malltezi
7 / 18
Naim Frashëri
8 / 18
Moikom Zeqo
9 / 18
Fragment nga libri i Moikom Zeqos “Syri i Tretë” botuar në 2001
10 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
11 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
12 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
13 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
14 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
15 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
16 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
17 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë
18 / 18
Pema që Naim Frashëri mbolli në Sarandë