1 / 6
Preng Gjini
2 / 6
Preng Gjini
3 / 6
Preng Gjini në spital
4 / 6
Preng Gjini i plagosur në makinë pas shpërthimit
5 / 6
Preng Gjini i plagosur në makinë pas shpërthimit
6 / 6
Preng Gjini i plagosur në makinë pas shpërthimit