Dëbora arrin trashësinë 15-20 cm, rrugën e hapura për mjetet! Pamjet mahnitëse nga Dardha dhe Voskopoja

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7