Fier, goditi për vdekje babanë me shkop, fotot e autorit me pseudonimin 'Unik boy'

1 / 18
2 / 18

Viktima Dhori Rapi

3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18