Report Tv siguron foto nga sulmi i Rudolf Nikollajt brenda në xhami, zgjati 7 minuta

Foto nga sulmi i Rudolf Nikollaj

1 / 5

Foto nga sulmi i Rudolf Nikollaj

2 / 5

Foto nga sulmi i Rudolf Nikollaj

3 / 5

Foto nga sulmi i Rudolf Nikollaj

4 / 5

Foto nga sulmi i Rudolf Nikollaj

5 / 5