Lalm i Ri në Lezhë, shtyllat elektrike ne mes rrugëve!

Shtyllat mes rrugës

1 / 6

Shtyllat mes rrugës

2 / 6

Shtyllat mes rrugës

3 / 6

Shtyllat mes rrugës

4 / 6

Shtyllat mes rrugës

5 / 6

Shtyllat mes rrugës

6 / 6