Dëshmia e rrallë e shqiptaro-amerikanit: Si e ruajta Mbretin Viktor Emanueli i III-të në Pallatin ‘Curinale'

1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14