Pasioni për të krijuar ‘mund’ problemet me shëndetin, artizani me aftësi ndryshe në Vlorë, art me materiale të riciklueshme

1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19
19 / 19