Samiti i Ballkanit Perëndimor në Tiranë, foto nga eventi

Foto nga takimi

1 / 19

Foto nga takimi

2 / 19

Foto nga takimi

3 / 19

Foto nga takimi

4 / 19

Foto nga takimi

5 / 19

Foto nga takimi

6 / 19

Foto nga takimi

7 / 19

Foto nga takimi

8 / 19

Foto nga takimi

9 / 19

Foto nga takimi

10 / 19

Foto nga takimi

11 / 19

Foto nga takimi

12 / 19

Foto nga takimi

13 / 19

Foto nga takimi

14 / 19

Foto nga takimi

15 / 19

Foto nga takimi

16 / 19

Foto nga takimi

17 / 19

Foto nga takimi

18 / 19

Foto nga takimi

19 / 19