Misteret e familjes së pasur ruse që u gjet e vdekur në hotelin në Kavajë, kishte shëtitur gjysmën e botës!

Ekatrina Burenkova

1 / 31

Sergey Burenkov

2 / 31

Sergey Burenkov me bashkëshorten Natalya Burenkova

3 / 31

Sergey Burenkov

4 / 31

Sergey Burenkov

5 / 31

Sergey Burenkov me bashkëshorten Natalya Burenkova

6 / 31

Ekatrina Burenkova

7 / 31

Ekatrina Burenkova

8 / 31

Ekatrina Burenkova

9 / 31

Ekatrina Burenkova

10 / 31

Ekatrina Burenkova

11 / 31

Ekatrina Burenkov dhe Sergey Burenkova

12 / 31

Ekatrina Burenkov dhe Sergey Burenkova

13 / 31

Sergey Burenkov me bashkëshorten Natalya Burenkova

14 / 31

Sergey Burenkov me bashkëshorten Natalya Burenkova

15 / 31

Ekatrina Burenkova

16 / 31

Sergey Burenkov

17 / 31

Sergey Burenkov me bashkëshorten Natalya Burenkova

18 / 31

Ekatrina Burenkova

19 / 31

Ekatrina Burenkova

20 / 31

Ekatrina Burenkova

21 / 31

Ekatrina Burenkov dhe Sergey Burenkova

22 / 31

Sergey Burenkova

23 / 31

Ekatrina Burenkov dhe Sergey Burenkova

24 / 31

Sergey Burenkov me bashkëshorten Natalya Burenkova

25 / 31

Sergey Burenkova

26 / 31

Sergey Burenkov

27 / 31

Sergey Burenkov

28 / 31

Ekatrina Burenkova

29 / 31

Ekatrina Burenkova

30 / 31

Ekatrina Burenkova

31 / 31