Fermerët protestë para Kuvendit, kundërshtojnë paketën fiskale, Rama merr një përfaqësi të tyre në sallë

Edi Rama dhe fermerët

1 / 11

Edi Rama dhe fermerët

2 / 11

Edi Rama dhe fermerët

3 / 11

Edi Rama dhe fermerët

4 / 11

Edi Rama dhe fermerët

5 / 11

Edi Rama dhe fermerët

6 / 11

Edi Rama dhe fermerët

7 / 11

Edi Rama dhe fermerët

8 / 11

Pankartat e vendosura nga fermerët

9 / 11

Protesta e fermerëve

10 / 11

Pankartat e vendosura nga fermerët

11 / 11