'Monument kulture', e projektuar nga Maks Velo, nis shembja e godinës 7-katëshe në Tiranë!

Vendimi i këshillit të ministrave per shpalljen monument kulture ne 2007

1 / 8

Vendimi i këshillit të ministrave per shpalljen monument kulture ne 2007

2 / 8

Vendimi i keshillit bashkiak per shembjen e godines

3 / 8

Vendimi i këshillit të ministrave per shpalljen monument kulture ne 2007

4 / 8

Vlera e tenderit

5 / 8

Te dhenat e pergjithshme dhe gjendja ekzistuese

6 / 8

Kohezgjatja e kontrates e kerkuar nga bashkia Tirane

7 / 8

Projeksioni i bashkise per funksionalitetin e godines se re

8 / 8