1 / 8
Dokumenti që sipas Presidencës vërteton ndryshimin e datës së urdhrit të kryetarit të Kuvendit
2 / 8
Dokumenti që sipas Presidencës vërteton ndryshimet që i janë bërë pikës 20 të Urdhrit
3 / 8
Pika 20 e Urdhrit në dokumentin e dytë, e ndryshuar krahasuar me të parin sipas Presidencë
4 / 8
Pika 20 e Urdhrit në dokumentin e parë, që më pas është ndryshuar sipas Presidencë
5 / 8
Urdhri origjinal sipas Presidencës që mban datën 6 maj 2021
6 / 8
Dokumenti që sipas Presidencës tregon falsifikimin e datës kur ka dalë urdhri i kreut të Kuvendit
7 / 8
Dokument i dorëzuar ditën e premte nga Kuvendi në Gjykatën Kushtetuese
8 / 8
Dokument i dorëzuar ditën e premte nga Kuvendi në Gjykatën Kushtetuese