1 / 7
Festivali i 17-të Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës në Muzeun Arkeologjik Durrës
2 / 7
Festivali i 17-të Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës në Muzeun Arkeologjik Durrës
3 / 7
Festivali i 17-të Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës në Muzeun Arkeologjik Durrës
4 / 7
Festivali i 17-të Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës në Muzeun Arkeologjik Durrës
5 / 7
Festivali i 17-të Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës në Muzeun Arkeologjik Durrës
6 / 7
Festivali i 17-të Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës në Muzeun Arkeologjik Durrës
7 / 7
Festivali i 17-të Ndërkombëtar i Muzikës së Dhomës në Muzeun Arkeologjik Durrës