1 / 12
Taulant Balla, ambasadori i Britanisë dhe Suedisë
2 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
3 / 12
Taulant Balla, ambasadori i Britanisë dhe Suedisë
4 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
5 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
6 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
7 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
8 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
9 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
10 / 12
Ambasadorët e BE, Italisë, Gjermanisë
11 / 12
Ambasadori i Hollandës
12 / 12
Ambasadorët e Francës, Italisë, Gjermanisë