• Kultura

    Koha, udhëtimi dhe memoria/ ‘Udhëtimi magjik’ i Artan Peqinit

    Imazhet ndërtohen nga kujtimet, rrugët, librat, rrënojat, familjet. Ato janë udhëtimi dhe destinacioni. Ato janë përkufizimi i gjithçkaje që ka...