• Opinion

    Eksperiencë rrugore shqiptare me sinjalistikë të çmendur

    Ngaqë shteti shqiptar ka marrë vrull “të kulturojë” popullin e vet nëpërmjet gjobave duke u fshehur pas ferrave, që tani thirren “makina...