• Opinion

    Lamtumirë Leonora! Ne nuk të shpëtuam dot...

    Sa herë që fëmijët jetimë të Lonorës të të shohin në sy, uli sytë përdhe dhe mos guxo t’i ngresh më. Skuqu nga turpi... sepse turpi të mbeti ty!...