• Opinion

    Edi Rama është shqiptari i vetëm aktualisht në botë që mendon me kokë të qetë dhe pa emocione

    Edi Rama është bërë një figurë kontraverze në Kosovë dhe Ballkan. Por ai është mesiguri shqiptari më i informuar në botë rreth gjeopolitikës dhe...