• Opinion

    'Bashkimi i opozitës', si ato supermarketet që ndërrojnë etiketat e mallrave të skaduara

    Ngazëllimi për çdo herë që ndodh një “bashkim” mes copëzave të opozitës i rrit dozën e trishtimit çdo mendjeje normale që mendon se ka kaluar koha...