• Politikë

    KLSH evidentoi mbi 72.3 miliardë lekë dëm ekonomik gjatë vitit 2023

    Kontrolli i Lartë i Shtetit raporton në Kuvend përmasat e keqmenaxhimit të fondeve publike, përfshirë edhe dhjetramilionë lekë nga shërbimet e...

  • Politikë

    Qeveria mbyll Albcontrol duke harruar 5 miliardë lekë kredi të taksapaguesve

    Qeveria shqiptare ka vendosur të “prishë” kompaninë e shërbimeve të fluturimeve ajrore Albcontrol sh.a., dhe të krijojë një entitet të ri në vend...