• Opinion

    Edukimi dygjuhësor dhe raporti me identitetin kombëtar

    Nëse mundeni ta mbani drejt peshoren e dygjuhësisë, kjo i shërben fëmijëve, nëse jo, jepuni atyre kohën të përvetësojnë mirë së pari gjuhën amë, e...