• Opinion

    Konventa e Vjenës mbi Marrëdhëniet Diplomatike

    Në Shqipëri, titullarë të misioneve të huaja diplomatike janë prezent, apo kërkojnë të jenë prezent, pothuajse kudo dhe flasin pothuajse për cdo...

  • Zef Mazi: Kriza ukrainase dhe integrimi i Shqipërisë në BE

    Shteti ynë e ka përcaktuar qartë politikën e tij prej 30 vitesh. Ajo mbetet e pandryshuar. Anëtar i NATO-s prej 13 vitesh, kandidat i plotë për...

  • Për çfarë ka nevojë ‘korrigjimi i kufijve’

    Ka disa kohë që media është e mbushur me analiza, ide, supozime, mendime nga gazetarë, të njohur si analistë, komentatorë, etj., të fokusuar te...