• Reforma territoriale: Një ushtrim i vështirë!

    Kohët e fundit ka dalë në evidencë dhe po artikulohet dita ditës nevoja për një reformë territoriale, që synon një ndarje të re...

  • Auditimi i qeverisjes vendore, nga KLSH-ja apo audituesit ligjorë?!

    Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” sipas të cilit  në nenin 50/2 të tij ka përcaktuar se;...