• Sociale

  Marenglen Spiro: Problemi i vijës bregdetare dhe monitorimi gjeodezik i saj

  Ndryshime të vijës bregdetare të vendit janë vënë re prej shumë kohësh dhe, shpesh herë, fenomeni është bërë edhe objekt i mediave dhe shoqërisë...

 • Opinion

  Biodiversiteti, zhvillimi dhe ekspertiza shkencore

  Seksioni i Shkencave Natyrore i Akademisë së Shkencave, ndjek më vëmendje edhe botën bimore e shtazore të vendit, me qëllim studimin e detajuar të...

 • Opinion

  Modelimet inteligjente dhe shkencat e jetës në fokusin e Akademisë së Shkencave

  Matematizimi i shkencave dhe, sidomos, informatizimi i plotë i përpunimit të informacioneve të mbledhura dhe rezultateve eksperimentale, siguron...

 • Opinion

  COVID-19 dhe aerosolet e mjedisit! Mënyrat e transmetimit të virusit përmes lëvizjeve të ajrit

  Aktualisht dallohen tri mënyra themelore të transmetimit të virusit Sars-Cov-2, virusi që gjeneron sëmundjen Covid-19.