• Opinion

    Punime shkencore në Fizikë dhe kontribute në studime për vendin

    Të themi me kurajo që, nën drejtimin e fizikanëve më me emër të vendit, ai po ecën sigurshëm në krijimin e një poli shkencor bashkëkohor në fushën...

  • Opinion

    Studime mbi ekosistemet ujore të vendit dhe ndikimet klimatike

    Për vendin tonë, një rëndësi të madhe në lidhje me dukuritë klimatike merr zona bregdetare dhe ajo e deltave lumore, për vetë vendin që zënë...