Kompensimet/ Ish pronarët, ja emrat që marrin lekët nga fondi 2.6 miliardë lekë

Foto ilustruese

Agjencia e Pronave ka publikuar listën e ish pronarëve të cilët do të marrin lekët nga kompensimi. Janë 25 familje për të cilat është miratuar fondi prej 2.6 miliardë lekë që do u shpërndahet ish pronaëve. Agjencia e Pronave bën me dije se 920 milionë lekë do t’ju shpërndahet menjëherë ish pronarëve, ndërsa pjesë tjetër do të jepet me këste. Gazeta publikon sot listën me emrat e ish pronarëve që marrin lekët nga kompensimi.

Njoftimi i ATP-së

Agjencia e Trajtimit të Pronave njofton se, më datë 18 shtator, ka përfunduar procesin e shqyrtimit administrativ të disa aplikimeve për kompensim financiar me kërkesë të veçantë, të paraqitura nga subjektet e interesuar, të cilët diponojnë vendime përfundimtare që u kanë njohur të drejtën e kompensimit të pronës.

Procesi i shqyrtimit administrativ të këtyre kërkesave/aplikimeve dhe i shpërndarjes së fondit financiar të kompensimit që ato përfitojnë, bazohet në nenin 17, pika 2, të ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, në Kreun IV të VKM nr.223, datë 23.03.2016 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të kompensimit të pronës dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave”, i ndryshuar, dhe në VKM nr. 221, datë 23.03.2016 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Trajtimit të Pronës”.

Aktualisht ka përfunduar shqyrtimi administrativ i 25 aplikimeve për kompensim financiar me kërkesë të veçantë, për të cilat ATP ka miratuar me vendim pranimin e këtyre kërkesave/aplikimeve, pasi kanë rezultuar të jenë në përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara në nenin 17, pika 2, të ligjit nr.133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”, në Kreun IV të VKM nr.223, datë 23.03.2016 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të kompensimit të pronës dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave”, i ndryshuar.

Fondi financiar, i vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, që ATP do të shpërndajë në total për subjektet përfitues të këtyre 25 aplikimeve sipas kërkesave të tyre, është në vlerën 267’086’276,10 (dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë milionë e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë presje dhjetë) lekë, nga të cilat 92’749’383,58 (nëntëdhjetë e dy milionë e shtatëqind e dyzet e nëntë mijë e treqind e tetëdhjetë e tre presje pesëdhjetë e tetë) lekë do të lëvrohen menjëherë, ndërsa pjesa tjetër do të lëvrohet me këste çdo fillim viti buxhetor, bazuar në mënyrën e përfitimit të kompensimit për të cilën ka aplikuar subjekti.

Njëkohësisht bëjmë me dije se, nga përfundimi i trajtimit të këtyre 25 kërkesave të veçanta për kompensim financiar, Buxhetit të Shtetit i kursehet në total një fond në vlerën 527’485’619,90 (pesëqind e njëzet e shtatë milionë e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë presje nëntëdhjetë) lekë.

Të dhënat në lidhje me kërkesat e subjekteve përfitues, vendimet për subjektet e shpronësuara dhe përfaqësuesit me prokurë, jepen në listën bashkëlidhur këtij njoftimi.

Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) njofton subjektet e interesuara se vlerat përkatëse për secilin përfitues do të jenë disponibël në llogaritë e tyre në bankat e nivelit të dytë pas përfundimit të procedurave të transfertave bankare në ditët në vazhdim.

/b.ha./Shqiptarja.com
  • Sondazhi i ditës:

    A jeni dakord me propozimin për dozë të tretë vaksine për personat mbi 60 vjeç?

Komento


×

Lajmi i fundit

John

Berisha i cilësoi shpifje dosjet për ‘Non Grata’, Kim e prerë: SHBA serioze në luftën me korrupsionin, me ju edhe përtej 30 viteve të ardhshme