Myslim Murrizi çon në SPAK Edmond Panaritin e Vojo Bregun për 2 tendera në Divjakë! Ish ministri shmang akuzën për lopët, flet për vaditjen: S'ka asnjë tender të tillë, padi qesharake

Deputeti i opozitës, Myslim Murrizi ka depozituar sot në SPAK një kallëzim penal për abuzimin me dy tendera në Divjakë. Murrizi hedh akuza për abuzim me paratë publike lidhur me dy tendera, atë 6 milionë euro per projektin e sistemit te ujitjes në Divjakë për ujitjen e 2800 hektareve tokë dhe për tenderin 4.5 milionë euro për blerjen e 1912 lopëve nga Danimarka.

Kallëzimin, Murrizi e ka bërë kundër ish-ministrit të Bujqësisë Edmond Panariti (ministër në 2013) dhe ndaj Vojo Bregut ish sekretar i përgjithshëm i kësaj ministrie, sakaq edhe ndaj anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Kompanisë fituese Alba konstruksion shpk dhe CurriI shpk Albania si dhe kompanisë fituese Natyral Farming shpk (NAFA).

Sipas deputetit duhen hetuar për abuzime me parat publike në vlerë 10.5 milion euro. Në një deklaratë për shtyp Murrizi nuk nguroi t’i përcillte një mesazh të drejtëpërdrejt edhe SPAK.

“Është kompletuar dosja e 2013, 2017 për tenderat mbi 6 milion euro për në Divjake dhe 4.5 milionë euro për lopët e ardhura nga Danimarka. Kam ngritur padi për tenderin e unifromave të policisë pasi shqiptarët presin që këto para të hetohen. Në kallëzimin tim kam renditur 4 argumenta, sa lopë kanë ardhur nga Danimarka dhe tenderi i radhitur me pika që nga sahati i ujit të qytetarëve të Divjakës deri te marrja e ujit në lumin Shkumbin. Nuk mund të tallen me 11 milionë euro taksa të qytetrave dhe prandaj kam bërë deopozitimin e kallëzimit penal. Pres që SPAK të ushtrojë detyrën e saj funksionale sepse abuzuesit e parave publike duhet të hetohen”- u shpreh Murrizi.

Në kallëzim për tenderin sistemin e ujitjes Murrizi thotë se nuk u vu kurrë në punë ndërsa vlera për blerjen e një lope në tender është vënë 3 milionë lekë të vjetra, 3-fish më i lartë se çmimi i tregut.

"Ne tenderin e pare per sistemin e ujitjes sipas relacionit shpjegues eshte planifikuar ujitja e 2800 hektareve toke por ne fakt prej 4 vitesh nuk ujiten as 25 hektare toke
Ne projekt eshte parashikuar marja e ujit nga lumi Shkumbin ne fshatin Sulzotaj sepse uji i kanalit te Terbufit eshte uje i kripur nga batica e detit dhe nuk perdoret per ujitje pasi demton çdo bime te mbjelle. Nuk ka asnje tube te shtrire nga lumi shkumbin ne drejtim te pompes se rikonstruktuar ne kanalin e terbufit, pompe e cila nuk eshte ndezur asnjeher nga viti 2017.

Tenderi i dyte i realizuar ne dhjetor 2016 dhe ne prill 2017 me vlere totale mbi 4.5 milion euro per blerjen e 1912 meshqerrave nga Danimarka eshte nje tjeter abuzim i paster dhe dyshues per korrupsion. Vlera mesatare e nje meshqerre shkon mbi 3 milion leke te vjetra per koke, vlere e cila eshte tre fish me e larte se çmimi i tregut. Firma fituese eshte e njejta per te tre lotet edhe pse ne lotin e trete ka patur çmimin me te larte se kompanite e tjera pjesemarrese. Abuzive eshte menyra e shperndarjes se tyre dhe nga informacionet qe kam ju jane dhene per fushaten e vitit 2017 ne qarkun Fier vetem antareve te LSI. Lopet kane ardhur nga Danimarka dhe eshte shume e lehte per te verifikuar nga dogana faturen qe percakton vleren e zhdoganimit ku eshte percaktuar çmimi i nje meshqere. Po ashtu nepermjet tatimeve mund te vertetohet se si i ka deklaruar ne bilancin financiar kompania fitimin nga vlera qe ka blere nje meshqerre ne Danimarke sipas fatures qe ka paraqitur ne dogane dhe çmimit qe ka fituar kete tender nga Ministria e Bujqesise", thotë Murrizi në Kallëzim.

Deputeti Murrizi ka denoncuar disa herë abuzimet me tenderat publik, sjellim në vëmendje denoncimin e bërë publik pak ditë më parë, për abuzimin e tenderit në Ministrine Brendshme për unifromat e policisë së Shtetit, ku disa prej zyrtarëve janë arrrestuar.

KALLËZIM PENAL I DEPUTETIT MYSLIM MURRIZI:

ME OBJEKT:  Kallëzim per veprat penale te meposhteme. Korrupsion Aktiv i personave qe ushtrojne funksione publike parashikuar nga neni 244 i Kodit Penal. Korrupsion aktiv i funksionareve te larte Shteteror ose te zgjedhureve vendore, parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal

Shperdorim detyre parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Shkelje e barazise se pjesemarreseve ne tender apo ankande publike parashikuar nga neni 258 i Kodit Penal. Korrupsion pasiv i funksionareve te larte Shteteror ose te zgjedhureve vendore parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal. Korrupsion pasiv i personave qe ushtrojne funksione publike parashikuar nga neni 259 i Kodit Penal. 

KUNDER 1- Edmond Panaritit ish Minister Bujqesie ne vitet 2013-2017

2- Vojo Bregut ish sekretare i pergjitheshem i Ministrise se Bujqesise per rrjedhoje ish autoriteti kontraktor prane kesaj Ministrie per çdo prokurim publik nga kjo Ministri! 3- Anetaret e Komisionit te vleresimit te ofertave! 4-Kompanine fituese JV  ALBA KONSTRUKSION shpk dhe kompanine CURRI shpk Albania! 5- Kompanine fituese Natyral Farming shpk ( NAFA)

BAZA  LIGJORE: Nenet 75/a,280,283 e vijues te Kodit te Proçedures Penale, nenit 244,245,248,258,259,260 i Kodit Penal nenet 8,9,10 e vijues te Ligjit nr 96/2016 per Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve per te luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, Ligji nr 9463, date 20 11  2006, ndryshuar me Ligjin nr 9800 date 10  09  2007, Ligjin nr 9855 date 26 12 2007, Ligji nr 10170 date 22 10 2009, Ligji nr 10309 date 22 07 2010, Ligji nr 22/2012, Ligji nr 131/2012, Ligji nr 182/2014, dhe Ligji nr 47/2017. DREJTUAR:  Prokurorise se Posaçme kunder Krimit te Organizuar dhe Korrupsionit- SPAK. Te Nderuar drejtues te Prokurorise se Posaçme Anti Korrupsion.

Po ju ve ne dispozicion materialet e mara nga Ministria e Bujqesise sipas kerkesave te mia si Deputet me nr protokolli 2402 date 25 09 2020 per tenderin me vlere 695,678,428,64 leke te reja me TVSH per projektin e sistemit te ujitjes ne bashkine Divjake per ujitjen e 2800 hektareve toke are. Tender i realizuar me date 9  12  2016 dhe nr i kontrates se lidhur ndermjet Ministrise se Bujqesise dhe kompanise fituese JV  ALBA KONSTRUKSION sh p k & CURRI shpk. Dhe materialet e ardhura nga Ministria e Bujqesise ne baze te kerkeses time si Deputet me nr protokolli 91 date 8 janar 2021 per tre tendera per blerje lopesh nga kjo Ministri gjate periudhes dhjetor 2016 maj 2017.

Ne tenderin e pare per sistemin e ujitjes sipas relacionit shpjegues eshte planifikuar ujitja e 2800 hektareve toke por ne fakt prej 4 vitesh nuk ujiten as 25 hektare toke. Ne projekt eshte parashikuar marja e ujit nga lumi shkumbin ne fshatin Sulzotaj sepse uji i kanalit te Terbufit eshte uje i kripur nga batica e detit dhe nuk perdoret per ujitje pasi demton çdo bime te mbjelle. Nuk ka asnje tube te shtrire nga lumi shkumbin ne drejtim te pompes se rikonstruktuar ne kanalin e terbufit, pompe e cila nuk eshte ndezur asnjeher nga viti 2017

Gjatesia e linjave te tubave qe duhet te shtrohej sipas projektit duke shtrire linje tubash ne distancen çdo 200 metra pra ne fillim te çdo parcele dhe gjatesi nga fillimi i sipërfaqes prej 2800 hektare te planifikuar per ujitje shkon rreth 5 kilometra gjatesi ne te cilen duhet te shtroheshin per çdo 200 metra gjeresi duhet te ishin mbi 50 km tube i shtrire( minimalja 10 linja paralele ne distance çdo 200 metra her 5 km sejcila linje). Ne fakt nuk jane shtrire as nje e dhjeta e linjes. Ne projekt thuhet qe ujiten 250 hektare te fshatit Sulzotaj por ne fakt nuk ujiten ne fshatin Sulzotaj asnje meter toke( ky eshte fshati im dhe une si familje kam mbi rreth 5 hektare toke aty). Ne daljen e çdo parcela sipas projektit duhet te kete sahat mates te ujit dhe fatura per çdo fermere qe ujit token nga ky sistem, ne fakt nuk do gjeni asnje fature sepse askush nuk ka ujitur token nga ky sistem. 

Perpos Ministrise se Bujqesise si institucion qe ka kryer tenderin dhe ka akorduar keto para ( rreth 6 milion euro) mendoj qe te dyshimte jane edhe autoritetet qe kane nenshkruar marrjen ne dorezim te ketij projekti korruptiv te realizuar sipas afatit qe shpjegon relacioni i ministrise per 8 muaj, pra nga janari- shtator 2017. Si firmerare qe kane mare ne dorezim kete projekt jane drejtoria rajonale e kullim- ujitjes dhe bashkia Divjake. Besoj qe ne nje hetim profesional do te gjeni shume me shume sesa kam parashtruar ne kete material

2- Tenderi i dyte i realizuar ne dhjetor 2016 dhe ne prill 2017 me vlere totale mbi 4.5 milion euro per blerjen e 1912 meshqerrave nga Danimarka eshte nje tjeter abuzim i paster dhe dyshues per korrupsion. Vlera mesatare e nje meshqerre shkon mbi 3 milion leke te vjetra per koke, vlere e cila eshte tre fish me e larte se çmimi i tregut. Firma fituese eshte e njenjta per te tre lotet edhe pse ne lotin e trete ka patur çmimin me te larte se kompanite e tjera pjesemarrese. Abuzive eshte menyra e shperndarjes se tyre dhe nga informacionet qe kam ju jane dhene per fushaten e vitit 2017 ne qarkun Fier vetem antareve te LSI.

Lopet kane ardhur nga Danimarka dhe eshte shume e lehte per te verifikuar nga dogana faturen qe percakton vleren e zhdoganimit ku eshte percaktuar çmimi i nje meshqere
Po ashtu nepermjet tatimeve mund te vertetohet se si i ka deklaruar ne bilancin financiar kompania Natyral Farming fitimin nga vlera qe ka blere nje meshqerre ne Danimarke sipas fatures qe ka paraqitur ne dogane dhe çmimit qe ka fituar kete tender nga Ministria e Bujqesise.

Bashkalidhur po ju dergoj pergjigjet e ardhura nga Ministria e Bujqesise per te dy tenderat si dhe te gjithe praktike e te dy tenderave qe kane shoqeruar pergjigjen e ardhur ne adresen time si deputet. Per tenderin e pare te sistemit te ujitjtes ne bashkine Divjake keni bashkangjitur shkresen percjellese kthim pergjigje me 4 faqe si dhe akt marreveshjen , kolaudimin dhe marrjen ne dorezim me gjithe materiale teknike 17 faqe te tjera. Pra ne total 21 flete. Per tenderin e dyte per blerjen e 1912 meshqerrave po ju percjelle bashkelidhur materialin prej 6 faqesh te vene ne dispozicionin tim si deputet pas kerkeses time. Ne total po ju percjelle kalkezimin penal shoqeruar me 27 faqe informacion nga Ministria e Bujqesise per dy tendera

Rendit zhvillimet sipas orarit:
Ora 14:35
U kallëzua nga Murrizi në SPAK për 2 tendera, Vojo Bregu: Ta kanë dhënë gabim padinë, s’ka asnjë projekt të vaditjes me pika, por vetëm një të Bankës Botërore

Ish sekretari i përgjithshëm i ministrisë së Bujqësisë Vojo Bregu ka reaguar pas padisë në SPAK së deputetit të opozitës Myslim Murrizi të bërë ndaj tij dhe ish-ministrit Edmond Panaritit për dy tendera në Lushnje. Bregu shkruan se nuk ka asnjë projekt të vaditjes me pika në bashkinë Divjakë. Sipas tij ka vetëm një projekt të Bankës Botërore, për të cilin thotë se është krenar që e ke udhëhequr bashkë me Panariti. Në reagimin e tij as Bregu nuk e ka përmendur tenderin për blerjen e lopëve.

“Murriz, nuk ka asnjë projekt të vaditjes me pika në bashkinë e Divjakës, që të furnizohet me ujë nga lumi Shkumbin.  Ta kanë dhënë gabim padinë kësaj rradhe. Ka vetëm një projekt të Bankës Botërore, të cilin për të qenë korrekt, po ia bashkëngjis këtij statusi. Ky projekt për të cilin jam krenar që e kemi udhëhequr bashkë me z. Panariti, ka 2 rekorde, që besoj do te duhen kohë që të thyhen, pavarësisht se do uroja të thyheshin sa më shpejt. 1. Është kursyer nga prokurimet 11% e vlerës së projektit, rreth 3 milion e 884 mije EURO. (e kuptoj që për ata që të kanë shtyrë për të bërë padinë është e pakuptueshme).

2. Është projekti i vetëm pas viteve '90 në fushën e bujqësisë, ku donatori propozon shtesë projekti rreth 20 milion EURO, për shkak të performancës së lartë.( ata që merren me projekte e kuptojnë mirë, se për ty kam dyshime që e kupton) Projekti është marrë në dorëzim nga bashkitë përkatëse. Sa i takon lopëve, do bëje mirë të pyesje një të afërmin tënd( një nga djemtë më të mirë dhe të aftë të Shërbimit Veterinar) dhe ai, si pjesë e proçesit, do të të shpjegontë me detaje, se si është zbatuar procedura ligjore e prokurimit në mënyrën më ekselente. P. S. Nqs gjen fjalën Shkumbin në projektin e Bankës Botërore, se projekt jo e jo, na e thuaj që ti çojmë në SPAK këta të Bankës Botërore”, tha Bregu.

Dokumentat e tenderit te publikuara nga Vojo Bregu

Dokumentat e tenderit te publikuara nga Vojo Bregu

Dokumentat e tenderit te publikuara nga Vojo Bregu

Dokumentat e tenderit te publikuara nga Vojo Bregu

 

Ora 13:27
Murrizi e kallëzoi në SPAK, Panaritin shmang akuzën për lopët, flet për vaditjen: S'ka asnjë tender të tillë në Divjakë, padi qesharake

Edmond Panariti, ish ministri i Bujqësisë, ka reaguar pas padisë që deputeti i opozitës Myslim Murrizi i ka bërë në SPAK për dy tendera në Lushnje. Panariti duke shmangur tenderin në lidhje me blerjen e lopëve të marra nga Danimarka me çmim 3 fish më të lartë nga tregu, është përgjigjur vetëm për një tender atë të vaditjes me pika në Divjakë. Sipas Panariti  një tender i tillë nuk ekziston nga Ministria e Bujqësisë në këtë zonë dhe se është qesharake që të kallëzohet për një gjë që nuk ka ndodhur kurrë.

"Korrigjo shënjestrën e opozitarizmit Z. Murrizi! U njoha me padinë më unike në botë ndaj Ministrisë së Bujqësisë të kryer nga opozitari i opozitës Murrizi .Padi për diçka që nuk ka ndodhur kurrë ! Pra një padi për diçka që  nuk ekziston! Sepse nuk ka patur, dhe nuk ka tender të organizuar nga Ministria e Bujqësisë për sistem të vaditjes me pika me ujë të lumit Shkumbin për Bashkinë e Divjakës, siç deklaron prej kohësh paditësi opozitar i opozitës!

Nuk ka! Kjo është lehtësisht e verifikueshme, pra është qesharake të paditësh pa objekt padije. I vetmi investim madhor i realizuar në Sistemin Kombetar të Vaditjes , ka qenë ai i Bankës Botërore, i kryer për infrastrukturën e digave dhe të kanaleve të para dhe të dyta të vaditjes. Një ndër ndërhyrjet më të suksesshme në sistem. Dorëzuar me çelsa në dorë me funksione të plota vaditjeje, Bashkive përfituese që prej afër 5 vitesh .Prandaj korrigjo shënjestrën e opozitarizmit tënd zoti Murrizi!  Kaq", shkruan Panariti.

Komento

KUJDES! Nuk do të publikohen komente që përmbajnë fjalë të pista, ofendime personale apo etiketime mbi baza fetare, krahinore, seksuale apo që shpërndajnë urrejtje. Në rast shkelje të rëndë të etikës, moderatorët e portalit mund të vendosin të bllokojnë autorin e komentit, të cilit do t'i ndalohet nga ai moment të komentojë te Shqiptarja.com

  • Sondazhi i ditës:

    Takimi i 7 mes dy qeverive Shqipëri-Kosovë dhe 16 marrëveshjet e nënshkruara i konsideroni:×

Lajmi i fundit

John

Gazetari boshnjak: Çfarë ndodhi herën e fundit, kur Perëndimi e braktisi vendin tim