NJOFTIM PËR VEND PUNE  - 'Teknik figure'

Report Tv kërkon te punësojë “Teknik figure” në Sektorin e Regjistrim Transmetimit

Kriteret e përzgjedhjes janë :

1. Tё njohё tё gjitha pajisjet e figurës me te cilat punon

2. Tё njohё manipulimin e mirё dhe tё saktё tё tё gjitha pajisjeve tё figurёs

3. Tё njohё futjen nё pёrdorim tё reservёs nё rast defekti teknik

4. Tё ketё njё experiencё pune 3 vjeçare nё këtë fushё

5. Tё ketё aftёsi komunikuese si dhe tё punojë nё grup

Kontaktoni në [email protected]