NJOFTIM PËR VEND PUNE  - ‘Operator playout’

Report Tv kërkon te punësojë “Operator playout” në Sektorin e Regjistrim Transmetimit

Kriteret e përzgjedhjes janë :

1. Tё njohё pajisjet apo programet e ndryshme riprodhuese dhe transmetuese me tё cilat punon

2. Tё ketë njё eksperiencë pune 3 vjeçare nё këtë profesion.

3. Tё jetë komunikues dhe tё punojë nё grup

4. Tё ketё njohuri kompjuterike

Kontaktoni në [email protected]